Додаток № 1

до наказу № 69  - ОД

від 22.05.2018р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Лебединському дошкільному навчальному закладі  (ясла-садок) "Чайка" 

Загальні положення

Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Кодексу законів про працю України, , Статуту Лебединського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Чайка" Лебединської міської ради Сумської області, з метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними кадрами.

Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Лебединському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) "Сосонка" Лебединської міської ради Сумської області.

Положення розроблено з метою забезпечення конкуренції, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу.

Педагогічним працівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має педагогічну освіту відповідного фаху на рівні молодшого спеціаліста, спеціаліста або магістра, належний рівень професійної підготовки високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Заміщенню шляхом проведення конкурсу підлягають усі вакантні посади педагогічних працівників у закладі, крім педагогічних працівників, які бажають зайняти вакантну посаду у межах навчального закладу .

Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.

Для проведення конкурсу з кандидатами на заміщення вакантних посад педагогічних працівників створюється комісія, до складу якої окрім адміністрації навчального закладу включаються представники відділу освіти (за згодою) та представники громадськості (за згодою).

Комісія є правомочною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів комісії.

 

Умови про ведення конкурсу

Рішення про оголошення та проведення конкурсу приймається завідувачем навчального закладу за наявності вакантної посади.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного працівника допускаються особи, які мають педагогічну освіту.

Конкурс проводиться в усній формі чи в вигляді тестування ( на розгляд комісії)

Конкурс проводиться поетапно:

Публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті навчального закладу;

Прийом документів кандидатів на заміщення вакантної посади, їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;

проведення конкурсу та визначення переможця;

співбесіда з переможцем конкурсу.

Оголошення про конкурс.

Після прийняття рішення завідувачем закладу ( чи особою яка виконує його обов'язки) про заміщення вакантної посади, навчальний заклад публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті навчального закладу .

Оголошення про проведення конкурсу повинне містити такі відомості: назву вакантної посади, термін прийому документів, вимоги до кандидатів та може містити іншу інформацію, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, подають до конкурсної комісії документи:

заяву про участь у конкурсі;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянинаУкраїни;

копію трудової книжки (при наявності);

копії документів про освіту з відповідними додатками;

за бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, резюме, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Члени комісії перевіряють подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду та приймають рішення про допущення кандидата для участі у конкурсі.

Особи, які виявили бажання працювати на посаді педагогічного працівника в закладі  та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсів в порядку, визначеному цим Положенням.

Подані документи та матеріали зберігаються у голови комісії протягом одного року.

 

Проведення конкурсу та відбір кандидатів

За результатами розгляду поданих документів за рішенням комісії кандидати можуть бути допущені до участі у конкурсі.

Конкурс із кандидатами на заміщення вакантних посад педагогічних працівників проводиться в усній формі чи в вигляді тестування (на розсуд комісії)

На підставі розгляду поданих документів та результатів конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для заміщення вакантних посад педагогічних працівників у заклад.

У разі відсутності кандидатів, які можуть бути рекомендованими на заміщення вакантних посад педагогічних працівників, або відсутності жодного претендента на заміщення вакантної посади педагогічних працівників приймається рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади повторно.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення кандидата-переможця на вакантну посаду, кандидата який є другим за результатами конкурсу – про занесення до кадрового резерву.

Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Протокол зберігається у голови комісії протягом одного року.

Про результати конкурсу комісія повідомляє кандидатів після його завершення.

Додаток № 2

до наказу №  69   - ОД

від 22.05. 2018

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників (обслуговуючого персоналу) у Лебединському дошкільному навчальному закладі  (ясла-садок) "Чайка"

Загальні положення

Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Кодексу законів про працю України, , Статуту Лебединського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Чайка" Лебединської міської ради Сумської області, з метою якісного відбору та комплектування закладу кадрами.

Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників (обслуговуючого персоналу) у Лебединському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) "Чайка" Лебединської міської ради Сумської області.

Положення розроблено з метою забезпечення конкуренції, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу.

Працівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має освіту відповідного фаху(за потреби), належний рівень професійної підготовки, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Заміщенню шляхом проведення конкурсу підлягають усі вакантні посади працівників (обслуговуючого персоналу) у закладі, крім працівників, які бажають зайняти вакантну посаду у межах навчального закладу .

Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.

Для проведення конкурсу з кандидатами на заміщення вакантних посад  працівників(обслуговуючого персоналу) створюється комісія, до складу якої окрім адміністрації навчального закладу включаються представники відділу освіти (за згодою) та представники громадськості (за згодою).

Комісія є правомочною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів комісії.

Умови про ведення конкурсу

Рішення про оголошення та проведення конкурсу приймається завідувачем навчального закладу за наявності вакантної посади.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади працівника допускаються особи, які мають відповідну освіту ( за потреби).

Конкурс проводиться в усній формі .

Конкурс проводиться поетапно:

Публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті навчального закладу;

Прийом документів кандидатів на заміщення вакантної посади, їх попередній розгляд на відповідність встановленим вимогам;

проведення конкурсу та визначення переможця;

співбесіда з переможцем конкурсу.

 

На даний час в нашому закладі вакансії відсутні.