КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 березня 2020 р. № 211

Київ

Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19


1. Установити з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин, заборонивши:Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє:

відвідування закладів освіти її здобувачами;

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування забезпечити:

організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог цієї постанови, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів;

подання щодня Міністерству охорони здоров’я інформації про здійснення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 для її узагальнення та інформування Кабінету Міністрів України.

        Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 406 від 16 березня 2020 року

Про організаційні заходи для запобігання
поширенню коронаврусу COVID-19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, на підставі пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронаврусом SARS-coV-2», підпункт 2 пункту 13 Положення про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752, та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, НАКАЗУЮ:

1. Керівникам органів управління у сфері освіти обласних, Київської міської державної адміністрації, керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, а також керівникам підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), в межах компетенції на період карантину забезпечити:

 • дотримання заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами;
 • проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання;
 • проведення у закладах освіти профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;
 • відтермінування проведення атестації працівників закладів освіти та проведення засідань відповідних атестаційних комісій;
 • режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752;
 • припинення відряджень працівників до МОН, окрім випадків нагальної необхідності та за попереднім погодженням з керівництвом МОН;
 • листування з МОН шляхом використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади або шляхом надсилання сканкопій листів на електронну адресу mon@mon.gov.ua.

2. Керівникам установ освіти і закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти на період карантину забезпечити:

 • виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання працівниками закладів освіти з іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо) (крім закладів дошкільної, позашкільної освіти та установ освіти);
 • запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників закладів освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359;
 • обмеження направлення здобувачів освіти та працівників у поїздки по території України та за кордон; не проводити екскурсійні поїздки;
 • припинення запрошення іноземних громадян на навчання або проходження стажування та прийом іноземних делегацій;
 • перенесення засідань спеціалізованих вчених рад;
 • проведення відповідними службами комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму у закладах освіти;
 • виконання рішень тимчасових обласних протиепідемічних комісій.

3. Керівникам структурних підрозділів МОН, керівникам підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОН, на період карантину:

1) скасувати або відтермінувати проведення запланованих нарад, заходів державного контролю (нагляду), перевірок, атестаційних та акредитаційних експертиз;

2) призупинити проведення особистого прийому громадян посадовими особами;

3) визначити працівників, відповідальних за опрацювання кореспонденції, що надходить через СЕВОВВ та офіційні електронні адреси.

 4. Керівникам структурних підрозділів МОН на період карантину:

1)визначити та затвердити перелік осіб, які можуть працювати дистанційно, забезпечивши при цьому належні результати роботи;

2) забезпечити проведення робочих нарад, надання інформації працівниками структурних підрозділів громадянам за допомогою доступних засобів зв'язку та телекомунікацій.

Наради, що потребують особистої участі учасників, проводити лише за розпорядженням керівництва МОН;

3)надавати особисто дозвіл на видачу одноразових перепусток відвідувачам МОН.

5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) на період карантину:

1) забезпечити належні технічні умови для виконання роботи працівниками структурних підрозділів МОН;

2) посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та пропускним режимом у адміністративних будівлях МОН.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2020 року №392 «Про забезпеченнямвиконання профілактичних і протиепідемічних заходів».

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Міністра       Юрій ПОЛЮХОВИЧ 

 

 

ВИКОНКОМ   ЛЕБЕДИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   РАДИ

ВІДДІЛ    ОСВІТИ

 

Н А К А З

22.05.2020                                                                                                     № 71-ОД

 

Про продовження карантину

в закладах освіти міста

 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,  листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154 щодо запровадження карантину для усіх типів закладів освіти, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та у зв’язку із продовженням терміну дії загальнонаціонального карантину  до 22 червня 2020 року

НАКАЗУЮ:

 1. Продовжити з 25 травня до 29 травня 2020 року  карантин в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
 2. Продовжити призупинення освітнього  процесу з 25.05.2020 до 29.05.2020 року включно в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти:
 3. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1) розробити заходи щодо продовження проведення занять за допомогою дистанційних технологій занять відповідно до навчальних планів;

2) забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;

3) проводити заплановані наради в он-лайн режимі до нормалізації епідемічної ситуації;

4) забезпечити інформування батьків здобувачі освіти про продовження  тимчасового призупинення освітнього процесу;

5)провести он-лайн бесіди з учнями й батьками щодо правил поведінки, збереження життя і здоров’я дітей під час вимушеного призупинення освітнього процесу;

6) провести Свято останнього дзвоника в он-лайн режимі із застосуванням дистанційних технологій;

7) розробити графіки заповнення педагогами класних журналів із виставлення семестрового та річного оцінювання в них з 01.06 по 05.06.2020.

          4. Керівникам закладів дошкільної освіти розробити та здійснювати заходи щодо підготовки закладу до роботи у другому етапі послаблення протиепідеміологічних заходів із дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, визначених МОЗ України.

5. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

 

 

 

Начальник                                                              Тетяна ГРИМАЙЛО

 

 

 

   ВИКОНКОМ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) «ЧАЙКА»

 

42200, м.Лебедин, вул.Сумська,18, тел.(05445) 22755, факс (05445)21536

E-mail:dnz_chayka @ ukr ..net Код ЄДРПОУ 36234001

 

 

22.05. 2020 року                                                                                 № 59 - ОД

 

 

Про продовження карантину

в закладі

 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,  листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154 щодо запровадження карантину для усіх типів закладів освіти, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та у зв’язку із продовженням терміну дії загальнонаціонального карантину  до 22 червня 2020 року, на виконання наказу міського відділу освіти № 71 – ОД

від 22.05. 2020 року

 

НАКАЗУЮ:

 1. Продовжити з 25 травня до 29 травня 2020 року  карантин в закладі.
 2. Продовжити призупинення освітнього  процесу з 25.05.2020 до 29.05.2020 року включно в закладі.
 3.  Забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
 4.  Забезпечити інформування батьків здобувачів освіти про продовження  тимчасового призупинення освітнього процесу;
 5. Провести он-лайн бесіди з  батьками вихованців щодо правил поведінки, збереження життя і здоров’я дітей під час вимушеного призупинення освітнього процесу;

 

         6. Старшій медичній сестрі Кравченко Н.О. та медичній сестрі Мельник В.М. розробити та здійснювати заходи щодо підготовки закладу до роботи у другому етапі послаблення протиепідеміологічних заходів із дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, визначених МОЗ України.

7. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

 

 

 

                  Завідувач       ДНЗ «Чайка»                              Вікторія КОВАЛЬ