Фінансово-господарська діяльність

ВИКОНКОМ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ВІДДІЛ ОСВІТИ

20.11.2017 м. Лебедин 266 - ОД

Про заборону збору коштів учасниками

навчально-виховного процесу

в навчальних закладах м. Лебедин

Керуючись статтею 53 Конституції України, на виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 р. № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків», з метою попередження зловживань службовим становищем працівниками навчальних закладів м. Лебедин та представниками батьківських комітетів навчальних закладів, забезпечення конституційного права громадян на доступність та безоплатність освіти в комунальних закладах, забезпечення прозорості надходження і використання благодійних та спонсорських коштів та уникнення неконтрольованих зборів коштів з батьків у навчальних закладах міста

Н А К А З У Ю:

1. Категорично заборонити збір готівкових коштів працівниками навчальних закладів, представниками батьківських комітетів та учасниками навчально-виховного процесу з батьків, учнів та вихованців для вирішення фінансових питань пов’язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт, відзначення ювілейних та святкових дат тощо.

2. Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у навчальних закладах м. Лебедин, відсутність звітування перед батьками чи приховування інформації про використання залучених благодійних коштів або отриманих матеріальних цінностей на керівників навчальних закладів м.Лебедин.

3. Керівникам навчальних закладів:

3.1. Прийом благодійних внесків здійснювати виключно на добровільних засадах та у безготівковій формі на спеціальний рахунок навчального закладу з обов’язковим оформленням відповідної бухгалтерської документації згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.2 Вчителям-предметникам заборонити здійснювати будь-які фінансові операції у навчальному закладі та надавати платні освітні послуги, крім тих, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

3.3. До 01.12.2017 провести наради з педагогічними працівниками, на яких в обов’язковому порядку довести до відома під розпис даний наказ та вивчити передбачений законодавством порядок отримання благодійних внесків.

3.4. До 01.12.2017 довести наказ до відома батьків на батьківських зборах.

3.5. До 01.12.2017 розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті навчального закладу.

4. Покласти відповідальність виключно на керівників навчальних закладів за примусовий та незаконний збір коштів у навчальних закладах, який проводиться педагогічними працівники або членами батьківських комітетів.

5. У випадках порушення цього наказу винних осіб притягувати до дисциплінарної відповідальності та відповідальності, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти В.В.Доценко

 

Витяг з наказу

27.11.17р. № 120 – ОД

Про заборону збору коштів учасниками  навчально-виховного процесу  в навчальних закладах м. Лебедин

Керуючись статтею 53 Конституції України, на виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 р. № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків», з метою попередження зловживань службовим становищем працівниками навчальних закладів м. Лебедин та представниками батьківських комітетів навчальних закладів, забезпечення конституційного права громадян на доступність та безоплатність освіти в комунальних закладах, забезпечення прозорості надходження і використання благодійних та спонсорських коштів та уникнення неконтрольованих зборів коштів з батьків у ДНЗ, на основі наказу міськвно №266-ОД від 20.11.2017р.

Н А К А З У Ю:

1. Категорично заборонити збір готівкових коштів працівниками навчальних закладів, представниками батьківських комітетів та учасниками навчально-виховного процесу з батьків, учнів та вихованців для вирішення фінансових питань пов’язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт, відзначення ювілейних та святкових дат тощо.

2. Прийом благодійних внесків здійснювати виключно на добровільних засадах та у безготівковій формі на спеціальний рахунок навчального закладу з обов’язковим оформленням відповідної бухгалтерської документації згідно з вимогами чинного законодавства України.

3. Вихователям заборонити здійснювати будь-які фінансові операції у навчальному закладі та надавати платні освітні послуги, крім тих, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

4. До 01.12.2017 провести наради з педагогічними працівниками ДНЗ, на яких в обов’язковому порядку довести до відома під розпис даний наказ та вивчити передбачений законодавством порядок отримання благодійних внесків.

5. До 01.12.2017 довести наказ до відома батьків на батьківських зборах.

6. Покласти відповідальність виключно на завідувача ДНЗ за примусовий та незаконний збір коштів у навчальних закладах, який проводиться педагогічними працівники або членами батьківських комітетів.

7. До 01.12.2017 розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті навчального закладу.

8. У випадках порушення цього наказу винних осіб притягувати до дисциплінарної відповідальності та відповідальності, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Матеріально-технічне забезпечення закладу 

Відповідно до технічного паспорта на будівлю закладу, який виготовлено 10.12.2019 року. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташований заклад 1.4980га. 

Площа будівлі (садок), перший поверх: становить 665,2кв.м , 345,3кв. м,;  другий поверх – 315,5кв.м,; площа будівлі (ясла), перший поверх становить -  575,4 кв. 

Кількість будівель на балансі закладу – 4,

Кількість поверхів: к №1,2,4 – одноповерхові, К№3 – двоповерховий (є пандус, стан задовільний),

Групи для дітей раннього віку розташовано на 1 поверсі і мають окремі входи. 

Проектна потужність закладу складає 182 місця (7 дошкільних груп і 2 ясельні групи). Заклад працює за п'ятиденним робочим днем та 10.30 - годинним режимом роботи . У даний час функціонує 7 дошкільних груп і 2 ясельні групи - 146 дітей.                                                                                                       Територія  закладу  та його будівлі знаходяться у належному стані та відповідають санітарним нормам, заклад має огорожу по всьому периметру. Кожна група має свій ізольований майданчик (загальна площа дитячого майданчику 0,9 га) із зеленими насадженнями, встановлені пісочниці, ігрове обладнання. На території закладу встановлено спортивний майданчик та спортивне обладнання. Облаштовано дитячі городні ділянки , висаджено фруктові та декоративні дерева та кущі. Щороку проводиться поточний ремонт усіх приміщень.  Централізоване  опалення та каналізування, горячою поточною водою заклад забезпечений від електроводонагрівачів. В закладі є протипожежний інвентар, пожежний щит, достатня кількість вогнегасників. В групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення відповідають санітарно- гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування, сучасне розвивальне та ігрове обладнання. Для дітей - освітньо-розвивальні посібники та іграшки, які розміщені в ігрових осередках і створюють умови для пізнавальної  активності та творчого розвитку. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно- правових актів на основі кошторису. Джерелами фінансування закладу є кошти міського бюджету.

СКЛАД БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

 

Лебединського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Чайка»

на 2020 – 2021 н.р.

Шевченко Ольга Сергіївна – голова органу батьківського самоврядування закладу;

Надь Наталія Андріївна - замісник голови батьківського самоврядування закладу;

Богомаз Маргарита Олександрівна – секретар голови батьківського самоврядування закладу;

Брага Катерина Олександрівна – казначей батьківського самоврядування закладу.

 Звіт про витрачання благодійної батьківської допомоги

        ЛЕБЕДИНСЬКИЙ  ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

                                    (ЯСЛА – САДОК) «ЧАЙКА»

 

ЗВІТ ПРО ВИТРАЧАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ БАТЬКІВСЬКОЇ ДОПОМОГИ  

            за 2020 рік

 

Місяці

        Надійшло коштів

  Використано коштів

Січень

                        -

              -

Лютий

          500.00

          1066.00

 Березень

           600.00

           882.00

Квітень

          -

                   -

Травень

           -

                   -

 Червень

           -

                  -

Липень

           -

                   -

Серпень

           -

                  -

Вересень

           -

                  -                                       

Жовтень

          -

                  -

Листопад

            700.00

                  517.00

Грудень

           -

                   

       

 

 Казначей  органу батьківського самоврядування закладу:     Катерина БРАГА